આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

દાઉદી વ્હોરા સમાજ દ્વારા ધ્વજવંદન કરાયું.


daudi vahora_n.jpg

ઉમરેઠ દાઉદી વ્હોરા સમાજ દ્વારા ઢાકપાલ ખાતે તેઓના ધર્મસ્થાનમાં ધ્વજ વંદન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. રાજ્યસભા સાંસદ લાલસિંહ વડોદીયા આ પ્રસંગે ઉપસ્થીત રહ્યા હતા અને ધ્વજવંદન કરી ઝંડાને સલામી આપી હતી. આ પ્રસંગે દાઉદી વ્હોરા સમાજના અગ્રણીઓ સહીત તેઓના ધર્મગુરૂ અને ઉમરેઠ શહેર ભાજપ પ્રમુખ સુજલભાઈ શાહ તેમજ મહામંત્રી પ્રકાશભાઈ પટેલ વિશેષ ઉપસ્થીત રહ્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: