આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ – ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સમાં ફરજ બજાવતા પાઈલોટ અને ઈ.એમ.ટીને સન્માનીત કરાયા.


ballu.jpg

૭૨માં સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવનીના ભાગરૂપે આણંદ ખાતે પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાયેલ ધ્વજ વંદન કાર્યક્રમ દરમ્યાન મા.મંત્રી રમણલાલ પાટકરના હસ્તે ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ વાનમાં પાયલોટ તરીકે ફરજ બજાવતા ઉમરેઠના બળદેવભાઈ રબારી ને તેઓની સુંદર કામગીરી બદલ સન્માનીત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે ઈ.એમ.ટી સુરેશભાઈ ચૌહાણને પણ તેઓના કાર્યો બદલ સન્માનીત કરવામાં આવ્યા હતા. ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ વાનના સદર કર્મચારીઓને મળેલ સન્માન બદલ તેઓના સહયોગીઓ દ્વારા તેઓને શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી હતી. 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: