આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ વાંટા સ્ટ્રીટમાં ૭૨મો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવાયો


vatya.jpg
આમ તો સરકારી કચેરી તેમજ શાળા કોલેજોમાં સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવવાની પરંપરા હોય છે પરંતુ ઉમરેઠમાં છેલ્લા કેટલાય વર્ષો થી નગરના વાટાં સ્ટ્રીટમાં સ્વતંત્રતા પર્વ નિયમિત રીતે ઉજવાય છે જેમાં સદર વિસ્તારના સૌ કોઈ ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ દેશ પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ રજૂ કરે છે, આજે ઉમરેઠના વાટાં સ્ટ્રીટમાં ૭૨માં સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે જયઅંબે ગૃપ દ્વારા ધ્વજ વંદન કરવામાં આવ્યું હતુ જેમાં આ વિસ્તારની મહીલાઓ, યુવાનો સહીત બાળકોએ પણ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો, આ વિસ્તારના રહીશોએ જણાવ્યું હતુ કે તેઓના વિસ્તારમાં સરદાર પટેલની પ્રતિમાં વર્ષો થી છે તે સ્થળે તેઓ સ્વતંત્રતા દિવસ અને ગણતંત્ર દિવસે અચુક ધ્વજ વંદન કરી દેશપ્રેમ પ્રગટ કરે છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: