આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ – ચંન્દ્રમુળેશ્વર મહાદેવમાં અષાડી જોખાઈ – ડાંગરનો પાક સારો થવાની આશા


0.jpg

ચંન્દ્રમુળેશ્વર મહાદેવમાં પૂનમના દિવસે સાંજના સમયે જૂદા જૂદા ધાન્યોને જોખી એક કોરા કટકાની પોટલીમાં મુકી તમામ ધાન્યો એક કુંભમાં મુકીને મહાદેવના ગર્ભગૃહમાં આવેલ એક ચમત્કારી ગોખમાં મુકી સદર ગોખને પંચો સમક્ષ શીલ કરી દેવામાં આવ્યું હતુ જે આજે પૂનઃ પંચો સમક્ષ ખોલીને તમામ ધાન્યોને પૂનઃ જોખવામાં આવ્યા હતા. ધાન્યોના વજનમાં થયેલા ફેરફાર ને અષાઢી કહેવાય છે અને તેમાં થયેલ વધઘટને આધારે ખેડૂતો અને વહેપારીઓ જેતે પાક કેવો થશે તેનું અનુમાન લગાવે છે. આજે ઉમરેઠના ચંન્દ્રમુળેશ્વર મહાદેવ ખાતે ઐતિહાસીક અષાઢી જોખાઈ હતી. અષાઢીના વર્તારા મુજબ ગત વર્ષની સરખામણીમાં મગ,ડાંગર,તલ,અડદ,ચણા,નો પાક વધારે જ્યારે ઘઊં અને કપાસ સમધારણ અને જૂવાર,બાજરીનો પાક ઓછો થવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. આજે ઉમરેઠ તાલુકા મામલતદાર જે.ડી.દવે, તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ ભૃગુરાજસિંહ ચૌહાણ તેમજ ઉમરેઠ ગંજ બજારના અગ્રણી વહેપારીઓ અને ખેડૂતોની હાજરીમાં દિલીપભાઈ સોનીના હસ્તે અષાઢી જોખવામાં આવી હતી.  અષાઢીના વર્તારા મુજબ ચાલુ વર્ષે સંવત ૨૦૭૪માં ગત વર્ષની સરખામણીમાં ડાંગરના પાકનો સારો ઉતારો રહેશે તેમ અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. ચંન્દ્રમુળેશ્વર મહાદેવના પુજારી ગીરીશભાઈ દવેએ જણાવ્યું હતુ કે વર્ષો થી મહાદેવમાં અષાઢી જોખવાની પરંપરા ચાલી રહી છે જેનું ઉમરેઠ સહીત સૌરાષ્ટમાં પણ મહત્વ છે. ચાલુ વર્ષે અષાઢીનો વર્તારો આ મુજબ રહ્યો હતો.

સંવત ૨૦૭૪નો અષાઢીનો વર્તારો.

મગ – ૦.૫ વધારે

ડાંગર – ૫ વધારે

જુવાર – ૧ ઓછી

ઘઉં – સમધારણ

તલ – ૨૩ વધારે

અડદ – ૩ વધારે

કપાસ – સમધારણ

ચણા – અડધો વધારે

બાજરી – ૧ રતી ઓછી

માટી – પા રતી ઓછી

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: