આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ પંચાલ સેવા સમાજ દ્વારા ઇનામ વિતરણ સમારોહ યોજાયો.


IMG-20180613-WA0316.jpg
પંચાલ સેવા સમાજ ઉમરેઠ દ્વારા સમાજના તમામ વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ તથા વિનામૂલ્યે નોટબુક અને ચોપડા વિતરણનો કાર્યક્રમ યોજાયો. જેમાં ઉમરેઠના પંચાલ સમાજના સમગ્ર સભ્યોએ ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. વર્ષ 2018 ના આ કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન સમાજની જ બે દિકરીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને સાથોસાથ મંચ ઉપર પણ સમાજના જ મહિલા અગ્રણી સભ્યોને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. મહિલા સશક્તિકરણના મુદ્દાને લઈને જ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેને સમાજના તમામ સભ્યો દ્વારા ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો અને ભવિષ્યમાં પણ આવા શ્રેષ્ઠ કાર્યક્રમો યોજાય તેવી શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: