આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠની શ્રી સરસ્વતી સ્કૂલનું ૮૬% પરિણામ


ઉમરેઠની શ્રી સરસ્વતી સ્કૂલનું ૮૬% પરિણામ

શ્રી સરસ્વતી વિદ્યાલય ઉમરેઠનું ચાલુવર્ષ ૨૦૧૮માં એસ.એસ.સીમાં ૮૬% પરિણામ આવ્યું હતું જેમાં એ-વન ગ્રેડમાં ૩,એ-ટુ ગ્રેડમાં ૧૦, વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા હતા. આ ઉપરાંત ૪૭ થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ના ૬૦% થી વધુ માર્ક આવ્યા હતા. શાળાના પટેલ પ્રિન્સી – ૯૪%,પટેલ યાની – ૯૨%,શાહ પ્રથમ – ૯૨%,પ્રજાપતિ હેત – ૮૯%,પટેલ જીન – ૮૯% લુહાર પ્રૂથ્વિરાજ – ૮૭%,ભાવસાર હર્ષીલ – ૮૭%,વ્યાસ પુજા – ૮૭%,જાટવ ધ્રુવરાજ – ૮૭%,ભોઈ ખુશી – ૮૬%,પ્રજાપતિ ક્રિષ્ણા – ૮૫%,પટેલ કુંજ – ૮૪%,તેમજ પટેલ વૃંદ – ૮૧% સાથે પાસ થયા હતા અને શાળા તેમજ પરિવારનું ગૌરવ વધાર્યું હતું. શાળાના શિક્ષક ગણ સહીત આચાર્ય અને ચેરમેનશ્રીએ સૌ વિદ્યાર્થીઓને ઉજ્જવળ ભવિષ્યના આશિર્વાદ સાથે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

ડાકોર ભવન્સ ઇગ્લિસ મિડીયમ સ્કૂલ નું ગૌરવ.

IMG-20180528-WA0210.jpgતાજેતર માં ધો.૧૦ ના જાહેર થયેલ પરિણામ માં ડાકોર ભવન્સ અંગ્રેજી માધ્યમ સ્કૂલ નું ૫૪.૮૩% પરિણામ આવ્યું હતું. શાળામાં પ્રથમ ક્રમાંકે ફોરમ શિતાંષભાઇ શાહ (આગરવાવાળા)એ ૯૬.૧૦ પરસેન્ટાઇલ તેમજ બીજા ક્રમે સૌમ્યા દવેએ ૮૬.૯૧ પરસેન્ટાઇલ, જ્યારે ત્રીજા ક્રમે જાન્હ્વી રાણા 83.90 પરસેન્ટાઇલ મેળ્વ્યા હતા. તમામ તેજસ્વી સ્ટુડન્ટ્સ ને શાળા પરિવારે શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.

 

ઉમરેઠ પ્રગતિ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ એચ.એસ.સીમાં ઉત્કૃષ્ઠ પ્રદર્શન

આજે જાહેર થયેલ ધો.૧૦ના પરિણામમાં ઉમરેઠની પ્રગતિ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઉત્કૃષ્ઠ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. શાળાની આયુષી પટેલે ૯૯.૨૫ પી.આર, વ્હોરા અયના – ૯૮.૭૮ પી.આર,પટેલ વૈશ્વી – ૯૪.૯૬ પી.આર,કાલાણી યશ – ૯૪.૨૧ પી.આર,પટેલ માર્ગ – ૯૩.૮૬ પી.આર, પટેલ દર્શ ૯૩.૬૨ પી.આર,પટેલ માહી – ૯૩.૨૫ પી.આર,પટેલ દીગીશા – ૯૦.૦૪ પી.આર તેમજ વાઘેલા જતીન – ૮૮.૦૧ પી.આર સાથે ઉત્તરણીય થયા હતા અને શાળા તેમજ પરિવારનું ગૌરવ વધાર્યું હતું. તેઓને શાળા પરિવાર દ્વારા શુભેચ્છા સહ અભિનંદન પાઠવામાં આવ્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: