આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

બેસણું


gg_n.jpg

બેસણું

ગોવિંદલાલ ગોરધનદાસ શાહ  (આદર્શ રેડીમેડ સ્ટોર્સવાળા) નું અવસાન થયેલ છે. સદગતનું બેસણું  તા. ૧૧/૬/૨૦૧૮ને સોમવારના રોજ રાખેલ છે.

સમય – સવારે ૯ થી ૧૦.૩૦ કલાકે
સ્થળ – દશા ખડાયતા ની વાડી, ચોકસી બજાર ઉમરેઠ

લી.

મુકેશ ગોવિંદલાલ શાહ –  જનક ગોવિંદલાલ શાહ 

સહ-પરિવાર ઉમરેઠ

 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: