આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે બાળ વિકાસ શિબિરનું આયોજન


swami01swami01n
ઉમરેઠના બી.એ.પી.એસ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે ત્રણ દિવસના બાળ વિકાસ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ જેમાં મોટી સંખ્યામાં બાળકોએ ભાગ લઈ નિયમ ધર્મ,પુજા,શિક્ષણ તેમજ સેલ્ફ ડેવલોપમેન્ટના પાઠ ભણ્યા હતા. આ અંગે વધુમાં માહિતી આપતા કેયુર પટેલે જણાવ્યું હતુ કે, ઉનાળું વેકેશનમાં સત્સંગી બાળકોના સમયનો સદઉપયોગ થાય અને તે ઈતર પ્રવૃત્તિમાં નિપૂણ બને તે હેતુ થી બાળ પ્રવૃત્તિ અંતર્ગત બાળ વિકાસ શિબિર “મારે સ્વામિને રાજી કરવા છે.” થીમ હેઠળ યોજાયો હતો જેમાં મહંત સ્વામિનું મહત્વ અંગે પણ બાળકોને સમજ આપવામાં આવી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: