આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં વિશ્વ મેલેરીયા દિવસની ઉજવણી અંતર્ગત રેલી યોજાઈ


ઉમરેઠ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર દ્વારા વિશ્વ મેલેરીયા દિવસ ની ઉજવણીના ભાગરૂપે મેલેરીયા સહીત ચીકન ગુનીયા, ડેન્ગ્યુ, જેવા તાવ સામે જનજાગૃતિ લાવવા માટે નર્સિંગ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ચાંગા અને અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના સહયોગ થી એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સદર રેલીમાં પોસ્ટર દ્વારા વિવિધ તાવ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે તકેદારી રાખવા અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. સદર રેલીનું પ્રસ્થાન ઉમરેઠ સી.એચ.સી સેન્ટરના અધિક્ષક ર્ડો.ઈમ્તિયાઝભાઈ વ્હોરાએ કરાવ્યું હતુ રેલી નગરના વિવિધ વિસ્તારમાં ફરી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: