આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અસ્થિર મગજની મહીનાને વ્હારે આવ્યું ૧૮૧ મહીલા હેલ્પલાઈન તંત્ર..!


સુપ્રસિધ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે એક અસ્થિર મગજની મહીલા છેલ્લા કેટલા સમય થી રસ્તે રઝળતી ફરતી હતી. સદર મહીલાને બે ટંક ખાવાના પણ ફાંફા પડતા હતા. દૂકાને દૂકાને તેમજ રસ્તા પર ભીખ માંગી ને ગુજરાન ચલાવતી સદર અસ્થીર મગજની મહીલાની કરૂણ પરિસ્થીતી જોઈ એક જાગૃતજન દ્વારા મહિલા હેલ્પ લાઈન ૧૮૧ પર ફોન કરી આ મહીલા અંગે માહીતી આપી તેને મદદ કરવા વિનંતી કરી હતી જેને પગલે સદર વિસ્તારમાં ફરજ બજાવતી ૧૮૧ મહીલા હેલ્પ લાઈન ટીમ દ્વારા તે મહીલાને મળી હતી અને તેઓને સદર મહીલા અસ્થીર મગજની હોવાનું માલુમ પડતા તેને બહેતર જીવન અર્પણ કરવા માટે બાયડ ખાતે આવેલ જય અંબે મંદ બુધ્ધિ મહીલા સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ ખાતે મુકી આવ્યા હતા તેમ ૧૮૧ મહીલા હેલ્પ લાઈનના કાઉન્સીલર ફોરમ રાઠોડે જણાવ્યું હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: