આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

થામણા ખાતે વિશ્વ મેલેરીયા દિવસની ઉજવણી કરાઈ


malaria_divas.jpg

વિશ્વ મેલેરીયા દિવસ તેમજ મેલેરીયા મુક્ત ગુજરાત -૨૦૨૨ અંતર્ગત ઉમરેઠ તાલુકાના થામણા ખાતે જનજાગૃતિ માટે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મેલેરીયા થી બચવા માટે માર્ગદર્શન આપવા માટે એક પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પોસ્ટર દ્વારા ઉપસ્થીત લોકોને સમજ આપી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. આ સમયે ર્ડો.શ્રુતિબેન વાઘેલાએ શરળ રીતે મેલેરીયા,ચિકન ગુનીયા તેમજ ડેન્ગ્યુ જેવા રોગો અંગે સવિસ્તાર સમજ આપી હતી અને ઘરમાં પાણીના બિનજરૂરી સંગ્રહ ને કારણે થતા મચ્છરો કેટલા ઘાતક સાબીત થઈ શકે એ તે અંગે જણાવ્યું હતું. જે વિસ્તારમાં હંમેશા ખાબોચીયા ભરાઈ રહે છે તેવા વિસ્તારમાં અઠવાડિયામાં એક દિવસ ડ્રાઈ-ડે તરીકે ઉજવવાનું તેઓએ જણાવ્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન ર્ડો.શ્રુતિના માર્ગદર્શન હેઠળ ર્ડો.જગજીવન મોર્ય અને સમગ્ર સ્ટાફે કર્યું હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: