આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ શ્રી સંતરામ વડીલોનું વૃંદાવન દ્વારા મફત મેડીકલ કેમ્પ યોજાશે.


Camp1.jpg

શ્રી સંતરામ વડીલોનું વૃંદાવન ઉમરેઠ દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલના સહયોગ થી આણંદ જિલ્લા સિનીયર સીટીઝન ફોરમ ફેડરેશન પ્રેરીત મફત મેડીકલ કેમ્પનું આયોજન તા.૨૭.૪.૨૦૧૮ને શુક્રવારના રોજ સવારે ૯ થી ૧ દરમ્યાન નગરના કલ્યાણ હોલ,સંતરામ મંદિર ખાતે યોજવામાં આવશે. આ કેમ્પમાં કાન,નાક,ગળા,હ્દય,હાડકાં, બાળરોગ તેમજ ચામડીના રોગોના નિષ્ણાંત ર્ડોક્ટરશ્રીઓ પોતાની સેવા આપશે. જરૂરિયાતવાળા દર્દીઓને ર્ડોક્ટરશ્રીની ભલામણ મુજબ દવા પણ નિશુલ્ક આપવામાં આવશે. આ કેમ્પનો લાભ લેવા ઈચ્છતા લાભાર્થીઓને સંતરામ મંદિર કાર્યાલય,રીધ્ધી સિધ્ધી સ્ટોર-લાલ દરવાજા, જયમહારાજ જ્વેલર્સ-સુંદલ બજાર,પરાગ જ્વેલર્સ-ચોકસી બજાર, તેમજ સત્યમ જ્વેલર્સ, મોચીવાડ ખાતે નામ નોંધાવવા માટે નવનીતભાઈ સોની (પ્રમુખ)એ જણાવ્યું છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: