આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ભરોડા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર “સ્વચ્છતા અભિયાન-કાયાકલ્પ” અંતર્ગત જિલ્લામાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કર્યો.


આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ર્ડો.આલોકભાઈને એવોર્ડ તેમજ પ્રમાણપત્ર એનાયત કરાયું

bharoda_n.jpg

ઉમરેઠ તાલુકાના ભરોડા ગામ ખાતે કાર્યરત પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રને સ્વચ્છતા માટે જિલ્લામાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત થતા આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાન વિભાગ દ્વારા ” સ્વચ્છતા અભિયાન-કાયાકલ્પ” એવોર્ડ તેમજ પ્રમાણ પત્ર આરોગ્ય કેન્દ્રના ર્ડો.આલોકભાઈ અને તેઓની ટીમને એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં આ અંગે આરોગ્ય કેન્દ્રના સુત્રોએ જણાવ્યું હતુ કે, આ પહેલા ભરોડા આરોગ્ય કેન્દ્રનો સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત જિલ્લામાં ત્રીજો નંબર હતો ત્યાર બાદ જરૂરીયાતવાળા વિભાગોમાં પણ વ્યવસ્થીત અને નિયમિત રીતે સફાઈ દ્વારા આરોગ્ય કેન્દ્રનો ખરા અર્થમાં કાયાકલ્પ કર્યો હતો આ માટે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના ર્ડો.આલોકભાઈ તેમજ તેઓના સ્ટાફના ભરતભાઈ અને કેવલ પટેલનો સવિશેષ ફાળો રહ્યો હતો.આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પ્રસ્તુતિ વોર્ડ, લેબોરેટરી, વેઈટીંગ એરીયા સહીત પટાંગણ અને વિવિધ વિભાગો કાયમ સુંદર અને સ્વચ્છ રાખવામાં આવી રહ્યા છે. ઉપરાંત આરોગ્ય કેન્દ્રમાં બાળકોને રમવાના સાધનો અને ઉપવન પણ બનાવવામાં આવ્ય્ં છે. આ ઉપરાંત દર્દીને જરૂરિયાત ની તમામ વસ્તુઓ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવી છે. આ તમામ પાસાની નોંધ લઈ જિલ્લા અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા ભરોડા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રને પ્રથમ ક્રમાંક આપ્યો હતો. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રને ભરોડા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનો જિલ્લામાં સ્વચ્છતા માટે પ્રથમ નંબર આવતા પ્રાથમિક કેન્દ્રના વિકાસ માટે માતબર દાન આપનાર બચુભાઈ પુનમભાઈ પટેલ, રોગી કલ્યાન સમિતિના ચેરમેન દિલીપભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલનો સૌ ગ્રામ્યજનો અને આરોગ્ય કેન્દ્રના પ્રશાશન દ્વારા આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: