આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

હવે રાંધણ ગેસ સિલેન્ડરનું બીલ આધાર થી ચુકવાશે, જાણો કેવી રીતે..?


aadhar-1482831924.jpgપેટ્રોલીયમ મંત્રી ધરમેન્દ્ર પ્રધાને ડીઝીટલ ઈન્ડીયાના પ્રમોશન માટે એલ.પી.જી વિતરકોને ચુકવા પાત્ર ગેસ સિલેન્ડરની રકમ આધાર કાર્ડ થી ગ્રાહક ચુકવી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરી છે જેની એચ.પી.સી.એલના વિતરકો દ્વારા શરૂઆત પણ કરી દેવામાં આવી છે. એચ.પી.સી.એલના વિતરકો દ્વારા ગ્રાહકોને ઈઝી ગેસ કાર્ડ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જે કાર્ડ થી એન્ડ્રોઈડ એપ્લીકેશન થી ગેસ રીફીલની નોંધણી કરી શકાય છે અને ઘરે ગેસ સિલેન્ડર ની ડીલીવરી થાય ત્યારે ઈઝી ગેસ કાર્ડ દ્વારા આધાર કાર્ડ થી પેઈમેન્ટ કરવાની પણ સુવિધા આપવામાં આવી છે. જેને કારણે વિતરકો અને ગ્રાહકો વચ્ચે છુટા પૈસા ની રકઝક અને ગ્રાહકો દ્વારા ઓવર ચાર્જીંગની કંપ્લેન ઉપર પૂર્ણ વિરામ મુકાઈ જશે. આધાર કાર્ડ થી પેઈમેન્ટ કરવું ખુબજ શરળ છે, જ્યારે ગેસ સિલેન્ડર ઘરે આવે તો ઘરમાં હાજર વ્યક્તિ પોતાનો આધાર કાર્ડ નંબર ડીલીવરી મેન ને આપશે અને ડીલીવરી મેન પોતાની પાસે રહેલા ડીવાઈઝમાં આધારકાર્ડ નંબર એન્ટર કરી જેતે વ્યક્તિની ફિંગર સ્કેન કરાવશે અને તેઓનું આધાર જે ખાતા સાથે લીન્ક હશે તે ખાતા માંથી પૈસા પણ કપાઈ જશે અને તે અંગે કંફર્મેશન મેસેજ પણ ગ્રાહક અને વિતરકને પ્રાપ્ત થઈ જશે. વધુમાં જો ગ્રાહક એક કરતા વધુ એકાઉન્ટ ધારક કરતા હશે તો ગ્રાહક ઈચ્છે તે એકાઉન્ટ સિલેક્ટ કરી જેતે ખાતા માંથી પૈસા ચુકવણી કરી શકશે. આધાર પેઈમેન્ટ શરૂ થતા એચ.પી.સી.એલના ગ્રાહકોમાં આનંદની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. 

downloadપ્રશાંત પરાતે (એસ.આર.એમ – એચ.પી.સી.એલ)એ જણાવ્યું હતુ કે તેઓના હઝીરા પ્લાન્ટ અંતર્ગત આવતા તમામ એચ.પી.ગેસ વિતરકો ઈઝી કાર્ડ ગ્રાહકોને આપી રહ્યા છે. જે ગ્રાહકોએ ઈઝી કાર્ડ ન મેળવ્યું હોય તે પોતાના વિતરકનો સંપર્ક કરી મેળવી શકે છે. ઈઝી કાર્ડ થી ગેસ નોંધણી કરાવવા ફોન પણ કરવાની જરૂર નથી માત્ર એન્ડ્રોઈડા એપ્લીકેશનમાં એક ટચ થી રીફીલ બુકિંગ થઈ જાય છે અને સિલેન્ડર ની ડીલીવરી મેળવતી વખતે આધાર કાર્ડ સહીત, ભારત ક્યુ.આર.કોડ, ક્રેડીટ તેમજ ડેબીટ કાર્ડ તેમજ વોલેટ દ્વારા સિલેન્ડરની ચુકવણી કરી શકાય છે, જે પૈકી આધાર કાર્ડ દ્વાર પેઈમેન્ટ કરવું વધુ શરળ છે, જેના ઉપર ગ્રાહક કે પછી વિતરક કોઈને અતિરેક ચાર્જ પણ ચુકવવો પડતો નથી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: