આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

શ્રી કૃષ્ણદત્ત નિરંજન શાસ્ત્રીના વક્તા પદે ઉમરેઠમાં સુબોધિની કથાનો આરંભ – પોથીયાત્રામાં ભક્તો જોડાયા.


katha02_nkatha01

ઉમરેઠના ચોકસી બજાર ખાતે આવેલ દશા ખડાયતાની વાડીમાં મુંબઈના શ્રી કૃષ્ણદત્ત નિરંજન શાસ્ત્રીના વક્તા પદે સુબોધિની કથાનો આરંભ થયો છે, કથાનું રસપાન તા.૨૪.૩.૨૦૧૮ સુધી બપોરે ૩ થી ૭ કલાક સુધી વૈષ્ણવો કરી શકશે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉમરેઠના ગલાગોઠડીયાની પોળ તેમજ મંદિરના મહીલા મંડળ દ્વારા આયોજીત સદર કથાની પોથીયાત્રા ગલાગોઠડીયાની પોળ ખાતેના મહીલા મંડળ માંથી નિકળી હતી જે દશા ખડાયતાની વાડી ખાતે પહોંચી હતી. કથાના પ્રથમ દિવસે વક્તા શ્રી કૃષ્ણદત્ત નિરંજન શાસ્ત્રીએ સુબોધિની કથા અંગે પ્રાથમિક માહીતી આપી હતી અને મહીલાઓના સુંદર આયોજનની પ્રશંશા કરી હતી. ઉમરેઠ વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઈઝેશનના ભાવેશભાઈ શાહએ કથા પ્રારંભે આવકાર પ્રવચન તેમજ કથામાં સહયોગ આપનાર સૌ વૈષ્ણવોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. મહીલા મંડળના અગ્રણી મધુમાસી,ચંપામાસી તેમજ અન્ય મહીલા વૈષ્ણવોએ કથાને સફળ બનાવવા માટે અથાગ પ્રયત્નો કર્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: