આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ ખેડૂત સમાજ દ્વારા તમાકુ પર જી.એસ.ટી હટાવવા આવેદન પત્ર સુપ્રત કરાયું


એસ.એન.ડી.ટી ગ્રાઉન્ડ થી મામલતદાર કચેરી સુધી રેલી કાઢી આવેદનપત્ર સુપ્રત કર્યું

tamaku01.jpg

ઉમરેઠ ખેડૂત સમાજ દ્વારા આજે સવારે ૧૧ કલાકે નગરના એસ.એન.ડી.ટી મેદાન થી મામલતદાર કચેરી સુધી રેલી કાઢી તમાકુ પર થી જી.એસ.ટી નાબુદ કરવા તેમજ તમાકુ માટે ટેકાના ભાવ જાહેર કરવાની માંગ સાથે ઉમરેઠ તાલુકા મામલતદાર જે.બી.દવેને આવેદનપત્ર સુપ્રત કર્યું હતું આવેદનપત્રમાં ખેડૂતોએ માગણી સાથે રજૂઆત કરી હતી કે તમાકુના પાક પર ૩૩ ટકા જી.એસ.ટી લાદવામાં આવ્યો છે, જે દૂર કરી તમાકુના પાક પર બે હજ્જાર થી પચ્ચીસો રૂપિયા સુધીના તળીયાના ભાવની માગણી કરી હતી. આવેદન પત્રમાં ખેડૂતોએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તમાકુના કાચા માલ પર ૫ ટકા તેમજ પ્રોસેસ કરેલ માલ પર ૨૮ ટકા જી.એસ.ટી થઈ કૂલ ૩૩ ટકા જી.એસ.ટી તમાકુ પર વસુલ થાય છે જેની અસર સીધી તમાકુના ભાવ પર પડે છે અને સીધુ નુકશાન ખેડૂતો ને જ થાય છે. જેમ અન્ય પાક ઉપર ટેકાના ભાવની પ્રથા છે તેમ તમાકુના પાક પર પણ ટેકાના ભાવની પ્રથા શરૂ કરવામાં આવે અને ખેડૂતોને બે હજાર રૂપિયા થી પણ વધુ ભાવ આપવામાં આવે તે ખેડૂતોએ માંગ કરી હતી. આ ઉપરાંત ખેડૂતોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, સરકાર દ્વારા તમાકુનો પાક બંધ કરોના માત્ર પોસ્ટરો જ છપાવવામાં આવે છે પરંતુ તે અંગે કોઈ નક્કર પગલા ભરવામાં આવતા નથી. હાલમાં જી.એસ.ટી ને કારણે વહેપારીઓ દ્વારા તમાકુ ખરીદ કરવાની પ્રક્રિયા કાચબા ગતીએ ચાલે છે તેમજ વહેપારીને ભરવાપાત્ર જી.એસ.ટીને બાદ કરી ખેડૂતને ભાવ આપવામાં આવે છે. વહેપારીઓ પોતે આગળ વેચેલ તમાકુનો જી.એસ.ટી બાદ મેળવી લ છે પરંતુ ખેડૂતોને ઓછો ભાવ આપવામાં આવે છે જેને કારણે જી.એસ.ટીને કારણે છેલ્લે ખેડૂતો ઉપર આર્થીક ભારણ આવી જાય છે. ઉમરેઠ પંથકના ખેડૂતોએ ઉગ્ર માંગ કરી હતી કે સત્વરે તમાકૂ પર થી જી.એસ.ટી નહી હટાવવામાં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. રેલીમાં ગુજરાત કિશાન સંઘના પ્રમુખ રવી પટેલ, ઉમરેઠ તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ ભૃગુરાજસિંહ ચૌહાણ તેમજ ઉમરેઠ અને આજૂબાજૂના ગામના તમાકુ પકવતા ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થીત રહ્યા હતા અને તમાકુ પર થી જી.એસ.ટી હટાવોના નારા સાથે મામલતદારને આવેદનપત્ર સુપ્રત કર્યું હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: