આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં સ્વાસ્થય શૈક્ષણિક તેમજ ધંધાકીય સુવિધા પુરી પાડવા ધારાસભ્યની રજૂઆત.


dharasabnhy_n
ઉમરેઠમાં સ્વાસ્થયલક્ષી, શૈક્ષણિક લક્ષી તેમજ ધંધાકીય સુવિધાઓ પુરી પાડવા માટે ઉમરેઠના ધારાસભ્ય ગોવિંદભાઈ પરમારે ઉચ્ચ કક્ષાએ જેતે ખાતાના મંત્રી સહીત મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. વધુમાં આ અંગે પ્રાપ્ત માહીતી મુજબ ઉમરેઠ તાલુકામાં કોઈ કોલેજ ન હોવાને કારને વિદ્યાર્થીઓએ અન્ય ગામોમાં ભણવા માટે જવું પડે છે જેથી પૈસા અને સમયનો બગાડ થાય છે, જો ઉમરેઠમાં કોલેજ બનાવવામાં આવે તો ગરીબ ઘરના વિદ્યાર્થીઓ સ્થાનિક કક્ષાએ જ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી શકે તેમ છે જે માટે તેઓએ શિક્ષણ મંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી હતી. આ ઉપરાંત ઉમરેઠ નગરનું આરોગ્ય કેન્દ્ર પણ તમામ મેડીકલ સેવા સાથે અપગ્રેડ કરવામાં આવે તે અંગે પણ તેઓએ આરોગ્ય વિભાગને રજૂઆત કરી હતી. વધુમાં ઉમરેઠમાં નોકરી-ધંધા માટે ખુબજ ઓછા સાધન હોવાને કારણે તાલુકામાં વેરન પડેલી બિન ઉપયોગી જમીન પર ઉદ્યોગોની સ્થાપના કરી તાલુકામાં નોકરી રોજગારીની તકો વધારવા માટે તેઓએ મુખ્ય મંત્રીને પણ રજૂઆત કરી હતી. ધારાસભ્યએ સદર મુદ્દે સજાગતા દાખવતા લોકોમાં હવે આશાનું કિરણ દેખાઈ રહ્યું છે ત્યારે તેઓની રજૂઆત કેટલી કારગત નિકળશે તે આવનારો સમય જ બતાવશે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: