આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

જમીન રેકર્ડમાં અન્ય વ્યક્તિનું નામ દાખલ થતા.. ઉમરેઠ મામલતદાર ઓફિસમાં આત્મવિલોપનની હમિદપુરાના ખેડુતની ચિમકી..!


k01.jpg
ઉમરેઠ તાલુકાના હમીદપુરાના ખેડુતની જમીનના રેવન્યુ રેકર્ડ મા મુળ માલીકનુ નામ કમી કરી અન્ય ઇસમનું નામ ઉમરેઠ મામલતદાર કચેરી ધ્વારા દાખલ કરી દેવાતા હમીદપુરા ના ખેડુત સાત દીવસ મા ન્યાય નહી મળે તો ઉમરેઠ મામલતદાર કચેરી સામે આત્મવિલોપન  કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારતુ આવેદન પત્ર આપ્યુ છે.વધુમાં પ્રાપ્ત માહીતી મુજબ ઉમરેઠ તાલુકાના હમીદપુરા ગામ ના અંબાલાલ શનાભાઈ પટેલ ના વારસો મધુકાન્તાબેન અંબાલાલ પટેલની દીકરી તે શીવાભાઇ ચતુરભાઈ ની પત્ની ના વારસો સુર્યકાન્તભાઇ શીવાભાઇ પટેલએ ઉમરેઠ મામલતદાર  કચેરીમા રજુઆત  કરી હતી કે હમીદપુરાની રે.સ.નં ૨૩૧/૨ ની તકરારી જમીન મા ફે.નોધ નં.૩૯૯૨ પ્રમાણીત કરી અન્ય ઇસમ નુ નામ દાખલ કયું છે. આ પુર્વ ફે.નોધ ૩૭૨૬ જે તે ૧૮.૧૦.૨૦૧૪ના રોજ પ્રમાણીત કરેલ જેમા ફે.નોધ ૩૬૬૩ ની અસર આપવી અને વીલ ની ફેરફાર નોધ ૨૫૮૮ની ખોટી અસર અપાયેલ છે જેની અસર ને દુર કરી મુળ કબ્જેદાર નુ નામ અંબાલાલ શનાભાઈ બીન રણછોડભાઇ નકલમા આવી ગયેલ છે તા ૨૫.૧૦.૨૦૧૪ના સુધારા હુકમ ક્ષતી/વંશી/૭૩/૧૭ ફે.નોધ.નં ૩૭૨૬ તા.૧૮.૧૦.૨૦૧૪-૧૮ના રોજ પ્રમાણીત  થયેલ એટલે બે વર્ષ ના સમય મા હુકમ કેવી રીતે બદલાઇ ગયો તથા અગાઉ નાયબ કલેકટરે અપીલ નં ૫૩૩/૨૦૧૪ મિ હુકમ કરેલ કે હરીભાઇ શનાભાઈ પટેલ ના ભાગે જમીન વહેચણી ના આધારે આવેલ હોવાનુ જણાઇ આવેલ નથી જેથી ફે.નોધ ૩૮૨૫ તા ૧૫.૧૦.૨૦૧૫ના રોજ પ્રમાણીત કરેલ અને સઘળી હકીકતો ની રજુઆત ઉમરેઠ મામલતદાર ને કરેલ પરંતુ ભ્રષ્ટાચાર મા ઙુબેલ ઉમરેઠ મામલતદાર કચેરી એ અમારુ સાંભળ્યું ન હતુ આથી અમારે આજે ઉમરેઠ મામલતદાર ની ગાઙી રસ્તો રોકી ને ઉમરેઠ મામલતદાર હાય  હાય ના સુત્રોચાર સાથે ઉમરેઠ મામલતદાર સાત દીવસ મા અમારી જમીન કરવા નો હુકમ નહી કરેે તો અમે સહકુટુમ્બ ઉમરેેેેઠ મામલતદાર કચેરી મા આત્મવિલોપન કરીશુ એવુ લેખીત આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: