આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ બી.એ.પી.એસ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં રમત ગમત દિવસની ઉજવણી.


02baps.jpg
પ્રવર્તમાન યુગમાં એક તરફ યુવાધન ડીઝીટલાઈઝેશન તરફ આગળ વધી ગયું છે. કોમ્યુટર અને મોબાઈલમાં બાળકો ગેમ રમવામાં વ્યસ્ત છે ત્યારે જૂની રમતો જેવી કે દોડ,લંગડી, ખોખો તેમજ કબ્બડી જેવી રમતોથી યુવાધન વંચિત ન રહે તે હેતુ થી ઉમરેઠ બી.એ.પી.એસ સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા રમત-ગમત મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ અંગે વધુ માહીતી આપતા યુવા સત્સંગી કેયુર પટેલે જણાવ્યું હતુ કે, મંદિરમાં ધાર્મિક સાથે ઈતર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળકોના વિકાસમાં સહભાગી બનવામાં આવે છે. બાળકો કોમ્યુટર અને મોબાઈલ ગેમ થી બહાર આવી આઉટ ડોર રમતોને પણ ન્યાય આપે અને તેઓમાં ખેલદીલીની ભાવના વધે તે હેતુ થી રમત-ગમત મહોત્સવ ઉજવાયો હતો જેમાં ૧૦૦ થી પણ વધુ બાળકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. રમત ગમત મહોત્સવમાં કોથળા દોડા, લીંબુ ચમચી, કબડ્ડુ, દોડ સહીતની રમતો રમાડવામાં આવી હતી અને વિજેયતા થયેલા બાળકોને પ્રોત્સાહીત કરવામાં આવ્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: