આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

આગરવા ખાતે મફત નેત્ર નિદ્દાન શિબિરનું આયોજન


જરૂરિયાત મંદવાળા દર્દીઓને ઓપરેશન પણ વિનામુલ્યે કરવામાં આવશે.

eye-camp.jpg

સ્વ.જયંતિલાલ (મંગુભાઈ) ચંદુલાલ શાહની પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે પ્રમુખ સ્વામિ મેડીકલ કોલેજ શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલ (આંખ વિભાગ) કરમસદના સહયોગથી તા.૩૦.૧.૨૦૧૮ને મંગળવારના રોજ સવારે ૯ થી ૧ કલાકે પંચાયત ઓફિસ આગરવા ખાતે મફત નેત્ર નિદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.  કેમ્પમાં શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલ કરમસદના નિષ્ણાંત ર્ડોક્ટરશ્રીઓ પોતાની સેવા આપશે. આ કેમ્પમાં આંખને લગતા તમામ રોગોનું નિદાન કરવામાં આવસે તેમજ જરૂરિયાતમંદ વાળા દર્દીઓને આંખનું ઓપરેશન પણ વિનામુલ્યે શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલ કરમસદ ખાતે કરી આપવામાં આવશે.મોતિયાના દર્દીઓ માટે ટાંકાવાળું તેમજ ટાંકા વગરનું ફેકો પધ્ધતિથી પણ ઓપરેશન  ની સુવિધા સદર કેમ્પમાં ઉપલબ્ધ છે તેમજ આંખનું દાન કરવા ઇચ્છતા લોકો માટે કેમ્પમાં ફોર્મ પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. આ કેમ્પનો લાભ લેવા ઇચ્છતા લોકો નામ નોંધાવવા માટે સંજયભાઈ (સેક્રેટરી) દૂધની ડેરી (આગરવા), બ્રહ્માણી પ્રોવિઝન સ્ટોર્સ (આગરવા),ગોપાલભાઈ નટવરલા શાહ – અનાજના વહેપારી ઈ(આગરવા),ભરતભાઈ ઠાકોરભાઈ પટેલ (વણુતિ), તેમજ મનોજભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ (રખિયાલ)નો સંપર્ક કરે તેમ એક યાદીમાં મિતેષભાઈ જયંતિલાલ શાહ – (આગરવાવાળા)એ જણાવ્યું હતુ.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: