આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

જાણો ઉમરેઠના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલે પાંચ વર્ષમાં શું કર્યું..?


Click Hear  To View Book

ઉમરેઠના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલ ૨૦૧૨માં ઉમરેઠ વિધાનસભા ચુંટણીમાં જીત્યા બાદ તેઓએ શું કામ કર્યા તેવા સવાલો વારંવાર પુછાઈ રહ્યા છે, ત્યારે આજે એન.સી.પી દ્વારા એક ઈ-બુકલેટનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતુ જેમાં ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૭ સુધી ઉમરેઠના ધારાસભ્ય તરીકે જયંતભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવેલા કામની વિગતવાર છનાવટ કરવામાં આવી હતી. ઉમરેઠ એન.સી.પી કાર્યાલય ખાતે વિમોચીત કરાયેલ બુકલેટ અંગે ઉમરેઠ શહેર એન.સી.પી પ્રમુખ જયેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતુ કે જયંતભાઈ પટેલ દ્વારા અનેક વિકાસ કાર્યો કરવામાં આવ્યા છે જેથી પ્રજા તેઓને વ્યાપક પ્રતિસાદ આપી રહી છે અને તેઓને પ્રજા ભારે બહૂમતિ થી જીતાળશે. જયંતભાઈ પટેલ (બોસ્કી)એ જણાવ્યું હતુ કે, છેલ્લા પાંચ વર્ષ થી વિવિધ ગામો માં માતબર ગ્રાન્ટ ફાળવી વિકાસ કાર્યો કર્યા છે, કેટલાય સમયે તેઓની ગ્રાન્ટ પૂર્ણ થયેલ હોય તો પ્રફુલભાઈ પટેલની ગ્રાન્ટ માંથી પણ કાર્ય કર્યા છે. ધારદાર રજૂઆત ને પગલે તેઓના તમામ કાર્યો પરિનામ સાથે પૂર્ણ થયા છે. તેઓએ બુકલેટનું વિમોચન કરતા જણાવ્યું હતુ કે આ માત્ર બુકલેટ નથી આ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૭ સુધી મેં કરેલા કાર્યો નો હિસાબ છે.

One response to “જાણો ઉમરેઠના ધારાસભ્ય જયંતભાઈ પટેલે પાંચ વર્ષમાં શું કર્યું..?

  1. Hardik patwl December 12, 2017 at 11:19 pm

    એ નાત જાત જોયા વીના બીજની સેવા કરે છે.નાનામાં નાના વયકતીને માન આપે છે…બીજા પજ્ઞના કાયઁ કરતાં એમની ઓફીસ પર કામ લયને આવશે તો પણ કરી આપે છે.

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: