આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં મફત આરોગ્ય કેમ્પ યોજાયો.


lct_n

ઉમરેઠમાં યુથ વિથ મીશન ફાઉન્ડેશન અને લાઈફ કેર ટ્રસ્ટના સંયુક્ત ઉપક્રમે ઉમરેઠ ખાતે તાજેતરમાં કાછીયાવાડની વાડી ખાતે મફત આરોગ્ય કેમ્પ યોજાયો હતો. સદર કેમ્પમાં સ્પેશિયાલીસ્ટ દ્વારા બી.પી, ડાયાબીટીસ, બી.એમ.આઈ તેમજ વજન, ઉંચાઈ ચેક કરી લાભાર્થીઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. કેમ્પમાં ૧૧૦ જેટલા વ્યક્તિઓએ લાભ લીધો હતો. કેમ્પને સફળ બનાવવા માટે લાઈફ કેર ટ્રસ્ટના સભ્યો તેમજ યુથ વીથ મીશન ફાઉન્ડેશનના સભ્યોએ જહેમત ઉઠાવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉમરેઠ તેમજ આજૂબાજૂના ગામમાં લાઈફ કેર ટ્રસ્ટ દ્વારા અનેક મેડીકલ કેમ્પ યોજી સ્થાનિકોને સ્વાસ્થય અંગે જાગૃતતા લાવવાનો ભગીરથ યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: