આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ – શ્રી ગીરીરાજધામ ખાતે ભવ્ય અન્નકુટ મહોત્સવનું આયોજન


જગદગુરૂ વૈષ્ણવાચાર્ય પંચમ પીઠાધીશ્વર પુ.પા.ગો.૧૦૮ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજશ્રી(કામવન)ની આજ્ઞાથી ચિ.ગો.શ્રી.દેવકીનંદજી બાવાશ્રી (દેવેશબાવા) તથા ચિ.ગો.શ્રી.વિઠ્ઠલનાથજી બાવાશ્રીના સાનિધ્યમાં તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૭ને રવીવારના રોજ હરીશભાઈ ચીમનલાલ પટેલના મુખ્ય મનોરથી પદે ભવ્ય અન્નકુટ મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે બપોરે ૧૨ કલાકે શ્રી ગીરીરાજધામ ખાતે ગોવર્ધનપુજા, તેમજ સાંજે ૪ કલાકે અન્નકુટ દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભવ્ય અન્નકુટ પ્રસંગે સાંજે ૬ કલાકે મહાપ્રસાદ નું પણ આયોજન કરેલ છે. આ દિવ્ય મનોરથમાં દર્શન તેમજ મહાપ્રસાદનો લાભ લેવા વૈષ્ણવ સમાજના લોકોને આમંત્રણ છે. સમગ્ર કાર્યક્રમની તૈયારી તેમજ આયોજન માટે તાજેતરમાં ચિ.ગો.શ્રી.દેવકીનંદજી બાવાશ્રી (દેવેશબાવા)ની આગેવાની હેઠળ એક બેઠક મળી હતી જેમાં તેઓએ વૈષ્ણવ કાર્યકરોને માર્ગદર્શન પૂરૂ પાડ્યું હતુ અને દિવ્ય મહોત્સવને સફળતા પૂર્વક પુરો કરવા આશિર્વાદ પાઠવ્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: