આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

બેસણું


બેસણું

અમારા પુજ્ય માતૃશ્રી ઈન્દીરાબેન કાન્તિલાલ શાહ

તા.૨૯.૯.૨૦૧૭ને શુક્રવારના રોજ દેવલોક પામ્યા છે.

સદગતનું બેસણું તા.૧૧.૧૦.૨૦૧૭ને બુધવારના રોજ રાખેલ છે.

સમય – સવારે ૯.૦૦ થી ૧૦.૩૦ કલાકે

સ્થળ – નાશીકવાળા હોલ , ઓડ બજાર – ઉમરેઠ

લી

હર્ષદકુમાર કાન્તિલાલ શાહ

જયપ્રકાશ કાન્તિલાલ શાહ (જે.પી – મ્યુ.કાઉન્સિલર)

સ્વ.કેતનકુમાર કાન્તિલાલ શાહ – અતુલકુમાર કાન્તિલાલ શાહ

સ્વ. કાન્તિલાલ મગનલાલ શાહ – સહપરિવાર

ફર્મ – સુરમંદિર ઓડીયો વિઝન, વડાબજાર – ઉમરેઠ

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: