આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ નગરપાલિકા સ્કૂલમાં નવરાત્રિ પર્વની ઉજવણી


IMG-20170923-WA0003IMG-20170923-WA0001

ઉમરેઠ નગરપાલિકા સ્કૂલમાં નવરાત્રિ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. શાળામાં ડી.જેના તાલે વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વિદ્યાર્થીનીઓ ગરબા રમ્યા હતા. શાળામાં નવરાત્રિ પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે સૌ કોઈ ટ્રેડીશનલ ડ્રેસમાં શાળામાં ઉપસ્થીત રહ્યા હતા અને શિક્ષકો સહીત વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગરબા રમવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે શિક્ષકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને નવરાત્રિ પર્વનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું હતું. અંતે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહીત કરવામાં આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતુ કે નવરાત્રિ દરમ્યાન મોટા લોકો ગરબા કરતા હોય ત્યારે તેઓને મુક્ત રીતે ગરબા ગાવાનો આનંદ મળતો નથી પરતું શાળાના સાથઊ સાથે મુક્ત રીતે ગરબા ગાવાનો સ્કૂલમાં મોકો મળ્યો તેથી તેઓનોુત્સાહ અને ઉમંગ આસમાને પહોંચ્યો છે અને ખરા અર્થે નવરાત્રિ પર્વની ઉજવણી કરી હોય તેવો અહેસાસ થાય છે. શાળામાં નવરાત્રિ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહીત થયા હતા અને શાળા પરિવારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: