આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

જાણો ઉમરેઠમાં કેમ મમરા-પૌવાનો ઉદ્યોગ પડી ભાંગ્યો..?


DSCN0880.JPGઉમરેઠમાં સાઈઠના દાયકામાં શરૂ થયેલ મમરા-પૌંવાનો ઉદ્યોગ એંશીના દાયકા સુધી ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો હતો. ઉમરેઠમાં લગભગ વીશ જેટલી મમરા-પૌંવા બનાવવાની ફેકટરીઓ ધમધમતી હતી. પરંતુ જાણે અચાનક મમરા-પૌંવાના ઉદ્યોગને કોઈની નજર લાગી હોય તેમ સદર ઉદ્યોગની પડતી થતા ટપોટમ મમરા-પૌંવાની ફેક્ટરીઓ બંધ થવા લાગી અને આજે ઉમરેઠમાં માંડ બે-ત્રણ મમરા-પૌંવા બનાવવાના યુનિટ કાર્યરત છે. વધુમાં આ અંગે પ્રાપ્ત માહીતી મુજબ છેલ્લા કેટલાય સમય થી ઉમરેઠમાં મમરા-પૌંવા ઉદ્યોગ પડી ભાંગ્યો છે, જ્યારે પોતાની મુડી ધરાવતા આર્થિક રીતે સધ્ધર વહેપારીઓ જ આજે મમરા -પૌંવાના ઉદ્યોગ સાથે ટકી રહ્યા છે અને ઉત્પાદન કરી સમગ્ર ગુજરાત સહીત રાજ્ય બહાર પણ મમરા-પૌંવાનો નિકાસ કરી રહ્યા છે. પોતાની વ્યથા ઠાલવતા મમરા-પૌંવાનો ઉદ્યોગ બંધ કરનાર લોકો કહે છે કે, સમય ની માંગ પ્રમાણે સદર ઉદ્યોગ માટે નવી ટેક્નોલોજી મુજબ અપગ્રેડ થવું જરૂરી હતુ ઉમરેઠમાં જૂણી પ્રણાલી પ્રમાણેજ મમરા પૌંવાનું ઉત્પાદન થતુ હતુ જેને કારણે અન્ય મુડીવાદીઓ સદર ધંધામાં નવી ટેક્નોલોજ વસાવી હરીફ બની ગયા આ સમયે ઉમરેઠમાં મમરા પૌંવાના ઉત્પાદકોને ટેકો કરવા કોઈ સરકારી યોજના અમલમાં આવી હોત તો કદાચ જે તે સમયે ઉમરેઠના વહેપારીઓ પણ મમરા પૌંવાના ઉદ્યોગ ને ટકાવી રાખવા સક્ષમ બન્યા હોત. બીજી બાજૂ આજે પણ ઉમરેઠમાં મમરા પૌંવાના ઉદ્યોગ ચાલી રહ્યા છે જેઓ સમય મુજબ પોતાના ધંધામાં યોગ્ય ટેક્નોલોજી નો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે. પહેલા વીજ જેટલી ફેક્ટરીઓ હતી જ્યારે આજે બે-ત્રણ ફેક્ટરીઓજ કાર્યરત છે, મમરા પૌંવાનો નિકાસ કરતું ઉમરેઠ આજે જરૂર પડે તો અન્ય ગામ કે રાજ્ય માંથી પણ મમરા-પૌંવા મંગાવવા મજબુર બન્યું છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: