આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

જો તમારે નાશિકવાળા હોલમાં ગરબા રમવા હોય તો આ જરૂર વાંચો ..!


જો તમે ઉમરેઠમાં રહેતા હોવ અને શ્રી ગૃપ દ્વારા આયોજીત નવરાત્રી મહોત્સવ-૨૦૧૭માં નાશિકવાળા મેદાનમાં ગરબા રમવા ઈચ્છતા હોવ તો આ ખબર તમારા માટે ખુબ જરૂરી છે.

આ વર્ષે શ્રી ગૃપ દ્વારા ગરબા રમવા ઈચ્છુક ભાઈઓ માટે ફરજિયાત પાસ પધ્ધતિ રાખી છે. ગરબા રમવા ઈચ્છુક ભાઈઓએ તા.૨૫.૮.૨૦૧૭ થી ૦૫.૯.૨૦૧૭ સુધીમાં ગરબા રમવા માટે પાસ મેળવવા એક ફોર્મ ભરી શ્રી ગૃપને સુપ્રત કરવાનું રહેશે. આ ફોર્મ ભરવા માટે રૂ.૧૫૦/- શુલ્ક રાખવામાં આવેલ છે. ભાઈઓ દ્વારા ગરબા રમવા માટે જે ૧૫૦/- રૂપિયા આપવામાં આવશે તે તમામ રકમ શ્રી ગૃપ દ્વારા ભારતીય સેનાના હીત માટે સુપ્રત કરવામાં આવશે.

sg01

દર વર્ષની જેમ બહેનો માટે ગરબા રમવા કોઈ ફી વસુલ કરવામાં નહી આવે.

લોક લાગણી અને માગણીને આધીન શ્રી ગૃપ દ્વારા આ વર્ષે ગરબા રમવા ઈચ્છુક ભાઈઓપ માટે પાસ વ્યવસ્થા અમલમાં મુકી છે, અને ગામના યુવાનો સદર કાર્યમાં સહકાર આપશે તેવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. 

sg02_n

 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: