આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

– ઉમરેઠ ખડાયતા મેડીકલ વેલફેર ટ્રસ્ટ –


– ઉમરેઠ ખડાયતા મેડીકલ વેલફેર ટ્રસ્ટ –

ઉમરેઠ નગરના સેવાભાવી….

ર્ડો.રસીકભાઈ એસ.શાહ (એમ.બી.બી.એસ)

તા.૩.૭.૨૦૧૭ને સોમવાર થી ઉમરેઠ ખડાયતા મેડીકલ વેલફેર ટ્રસ્ટમાં માનદ્ સેવા આપશે જેની સૌ ખડાયતા બંધુઓએ નોંધ લેવી.

દર્દીને તપાસવાનો સમય – સવારે ૧૦ થી ૧૨ (રવીવારે મુલાકાત માફ)

સ્થળ – ખડાયતા મેડીકલ વેલફેર ટ્રસ્ટ – સટાક પોળ – ઉમરેઠ

નોંધ કેસ ફી રૂ.૨૦ લેવામાં આવશે તેમજ દર્દીને તપાસી જરૂરી દવા પણ મળશે.

 

Advertisements

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: