આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

– શરબત વિતરણ શિબિર –


– શરબત વિતરણ શિબિર –

images

ઉમરેઠ શહેર ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા

આજે તા.૧૬.૫.૨૦૧૭ સવાર ૧૧ થી ૧ કલાક સુધી

જાગનાથ મહાદેવ પાસે શરબત વિતરણ કાર્યક્રમ રાખેલ આવેલ છે.
પ્રમુખ – આવૃતભાઈ પટેલ
મહામંત્રી – કૌટીલ્ય બાવાવાળા

Advertisements

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: