આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં એક શામ શહીદો કે નામ કાર્યક્રમ યોજાશે.


ઉમરેઠમાં મેલોડી ગૃપ અને ઉમરેઠ યુવા ક્રાંતિ મોરચાના સંયુક્ત ઉપક્રમે દેશ માટે પ્રાણ ન્યોછાવર કરનાર શહીદોને શ્રધ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટે એક શામ શહીદો કે નામ કાર્યક્રમ નું આયોજન તા.૮.૫.૨૦૧૭ને સોમવારના રોજ રાત્રે ૮.૩૦ કલાકે કરવામાં આવેલ છે. આ કાર્યક્રમમાં ઉમરેઠ મેલોડી ગૃપના કલાકારો દેશ ભક્તિના ગીતો થી શુરમય શ્રધ્ધાંજલિ શહીદોને અર્પણ કરશે અને શહીદ જ્યોત પ્રજવલિત કરશે. આ કાર્યક્રમમાં ઉમરેઠ ની દેશપ્રેમિ જનતાને ભાગ લેવા આયોજકોએ જણાવ્યું હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: