આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

બેસણું – જયંતિલાલ (મંગુભાઈ) ચંદુલાલ શાહ (આગરવાવાળા)


                          બેસણું

mangubhai                    સખેદ જણાવવાનું કે, મારા પિતાજી                       જયંતિલાલ (મંગુભાઈ) ચંદુલાલ શાહ (આગરવાવાળા)
તા.૧૧.૨.૨૦૧૭ ને શનિવાર ના રોજ શ્રીજીચરણ પામ્યા છે.
  સદગતનું બેસણું તા.૨૩.૨.૨૦૧૭ને ગુરૂવારના રોજ રાખેલ છે.
સમય – સવારે ૯ થી ૧૦ કલાકે
સ્થળ – દશા ખડાયતાની વાડી, ચોકસી બજાર – ઉમરેઠ

  – આગરવાવાળા પરિવાર – 

મિતેષકુમાર જયંતિલાલ શાહ

           ભરતકુમાર ચંદુલાલ શાહ
                                           અર્પણ મિતેષકુમાર શાહ  

              પરમ મિતેષકુમાર શાહ

                                               સબંધીત ફર્મ – મહીસાગર ટ્રેડર્સ,માર્કેટયાર્ડ- ઉમરેઠ

                                                ફોન નંબર – ૯૪૦૮૭ ૪૪૯૨૬ અને ૯૯૭૯૫ ૧૫૭૨૬

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: