આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી


– ઉમરેઠ યુવા ક્રાંતિ મંચ –

ukm

vata_n ઉમરેઠ યુવાક્રાંતિ મંચ દ્વારા નગરના લાલ દરવાજાવિસ્તારમાં વારાહી ચોક ખાતે પ્રજાસત્તાક દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે યુવા ક્રાંતિમંચના સંયોજક મિલન વ્યાસના હસ્તે ધ્વજ વંદન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યાર બાદ યુવાક્રાંતિ મંચના સભ્યો અને નગરના યુવાનો દ્વારા દેશ ભક્તિના ગીતો સાથે નગરમાં બાઈક રેલી કાઢવામાં આવી હતી જે સમયે નગરમાં વાતાવરણ દેશ ભક્તિના માહોલમાં રંગાઈ ગયું હતું.

– વાંટા સ્ટ્રીટ –  ઉમરેઠની વાંટા સ્ટ્રીટ વિસ્તારમાં સ્થાનિક રહીશો દ્વારા લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ની પ્રતિમાં પાસે ધ્વજ વંદન કરવામાં આવ્યું હતુ. આ પ્રસંગે ઝંડા ને સલામી આપવા સ્થાનિક અગ્રણીઓ યુવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થીત રહ્યા હતા.

 

 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: