આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અનુભવ


હસી હસી વાતો કરતા
અને પાછળ થી ખરાબ બોલતા
એવા લોકો બહુ જોયા છે.

સારા દિવસોમાં સાથ આપતા
જરૂર પડે ત્યારે બહાનાં પણ બનાવતા
એવા લોકો બહુ જોયા છે.

મળતા સારી રીતે વર્તે
પરંતુ , મનમાં કળવાશ રાખીને ફરે
એવા લોકો બહુ જોયા છે.

મારી વાતો તમને, તમારી વાતો મને કહેતા
વાત વાતમાં વાતો જાણતા
એવા લોકો બહુ જોયા છે.

સાચી શીખ કો’ક જ આપે
આપણા દુઃખમાં લોકોને હસતા
એવા લોકો બહુ જોયા છે.

જરૂર પડે સામે આવતા
કામ વગર સામે પણ ન આવતા
એવા લોકો બહુ જોયા છે.

માગ્યા વગર સહકાર આપતા
સાથે સાચી સમજ આપતા
એવા લોકો પણ બહુ જોયા છે.

બાહ્ય ખુશ પર વિશ્વાસ ન કરતા
અંતર મન ને સમજતા
એવા લોકો પણ બહુ જોયા છે.

મને મારા કરતા વધારે ઓળખતા
અમુકવાર મને ઈનોસન્ટ કહેતા
એવા લોકો પણ બહુ જોયા છે.

બીજલ શાહ – ઉમરેઠ

2 responses to “અનુભવ

  1. Bhushan Bawavala December 26, 2016 at 7:08 pm

    Very good… sache ma aa badhano j Anubhav che…khub saras rite kagad par utaryu che…

    Like

  2. hetal December 27, 2016 at 10:42 am

    i appricateabove kavita & like it

    Liked by 1 person

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: