આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠની સરકારી સ્કૂલની વિદ્યાર્થીઓએ પોલીસ સ્ટેશન ની મુલાકાત કરી


FB_IMG_1482559096090.jpg

ઉમરેઠ ઓડબજાર કન્યા શાળાની ૧૦૦થી વધુ દિકરીઓ એ ઉમરેઠ પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી.જેમાં ઉમરેઠ પોલીસ સ્ટેશનના વિવિધ વિભાગોની  માહિતી આપવામાં આવી હતી.તેમજ પોલીસના હથીયારો વિશે પણ બાળકોને જરૂરી માહીતી આપવામાં આવી હતી. પી.એસ.આઈ એ.જે ચૌહાણ તેમજ પોલીસ સ્ટાફે પોલીસ સ્ટેશનની દૈનિક કાર્યશૈલી અંગે બાળકોને સમજ આપી હતી.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: