આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અવસાન નોંધ – સ્મશાનયાત્રા


ખડાયતા જ્ઞાતિના અગ્રણ નવીનભાઈ સુત્તરીયાનું આજ રોજ દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. સદગતની સ્મશાનયાત્રા તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૬ને બુધવારના રોજ સવારે ૯ કલાકે આરોગ્યધામ ડાકોર ખાતે થી નિકળશે. #અવસાનનોંધ #સ્મશાનયાત્રા #ખડાયતા

One response to “અવસાન નોંધ – સ્મશાનયાત્રા

  1. Bhupendra December 20, 2016 at 9:39 pm

    Jay Shrew Krishna to Sushmaben, Ashokbhai and family. This is great loss not only for your family but for the whole Khadyta Samaj. He has given great service to the community. He will be greatly missed and remember by all of us. We pray to mightly Lord to give peace to departed soul. Shree Girirajdharan ki Jay. Jay Shree Krishna. Bhupendra/Geeta Shah and family

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: