આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ મેલોડી ગૃપ તથા ખેડા આણંદ જિલ્લા સદભાવના પરિવાર ટ્રસ્ટ દ્વારા ગરબા મહોત્સવ ઉજવાશે.


ઉમરેઠ મેલોડી ગૃપ તથા ખેડા આણંદ જિલ્લા સદભાવના પરિવાર ટ્રસ્ટ સિનિયર સીટીઝન ફોરમ દ્વારા આગામી તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૬ને સોમવારના રોજ સાંજે ૭ કલાકે ગુરુદત્તાત્રેય મંદિરના પટાંગણમાં ૧૮મો નવરાત્રી મહોત્સવ યોજાશે. આ અંગે મેલોડી ગૃપના ડીરેક્ટર પપ્પુભાઈ શાહ તેમજ સદભાવના પરિવાર ટ્રસ્ટના પ્રમુખ કમલભાઈ વ્યાસ (પેઈન્ટરે) નગરની ગરબાપ્રેમી જનતાને સદર નવરાત્રિ મહોત્સવમાં ભાગ લેવા જાહેર આમંત્રણ પાઠવ્યું છે. સદર ગરબા મહોત્સવમાં બેસ્ટ ડ્રેસ, અને બેસ્ટ એક્શન ના ઈનામો એનાયત કરવામાં આવશે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: