આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

બેસણું


બેસણું

kanu 001

ઉમરેઠ થી કદમ કનુભાઈ દોશીના જયશ્રી કૃષ્ણ સખેદ જણાવવાનું કે મારા પિતાજી

કનુભાઈ મણિલાલ દોશીનું તા.૨.૮.૨૦૧૬ના રોજ દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.

સદગતનું બેસણું તા.૮.૮.૨૦૧૬ને સોમવારના રોજ રાખેલ છે.
સ્થળ – દશા ખડાયતાની વાડી, ચોકસી બજાર – ઉમરેઠ  સમય – સવારે ૯ થી ૧૦

લી.

કદમ કનુભાઈ દોશી                                 હેત કદમભાઈ દોશી
       સત્યમ કનુભાઈ દોશી                             સ્વયંમ્ સત્યમભાઈ દોશી

મો.૯૮૨૪૨ ૭૭૬૮૮

2 responses to “બેસણું

 1. Praful Talati August 5, 2016 at 7:28 pm

  I regret to know of kanubhai’s passway
  I pray to God that his Soul will stay
  RIP
  Praful Talati USA

  Sent from my iPhone

  >

  Liked by 1 person

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: