આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠની શ્રી સરસ્વતી શીશુ વિદ્યાલયનું ગૌરવ


dhairy
ઉમરેઠની શ્રી સરસ્વતી શીશુ વિદ્યાલયનું તાજેતરમાં લેવાયેલ ધો.૧૦ બોર્ડની પરીક્ષામાં ૯૦% પરિનામ આવ્યું હતું. જેમાં શાળાના ધૈર્ય કલ્પેશભાઈ શહેરાવાળા ૯૯.૯૬ પી.આર (૯૪.૧૬ ટકા) સાથે સ્કૂલમાં તેમજ ઉમરેઠ તાલુકા કેન્દ્રમાં પ્રથમ નંબર આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે શાળાના આચાર્ય ર્ડો.એમ.બી.ભગતે ધૈર્ય શહેરાવાળાને અભિનંદન પાઠવી માર્કશીટ સુપ્રત કરી હતી. ધૈર્ય કલ્પેશભાઈ શહેરાવાળાનો કેન્દ્રમાં પ્રથમ નંબર આવતા ઉમરેઠ ખડાયતા સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા પણ તેઓને શુભેચ્છા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી અને ભવિષ્યમાં આજ રીતે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે આગળ વધી સ્કૂલ અને ખડાયતા સમાજનું નામ રોશન કરે તેવી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. શ્રી સરસ્વતી સ્કૂલમાં ૯૦ થી વધુ પરસન્ટાઈલ મેળવનાર ૩૦ તેમજ ૮૦ થી વધુ પરસન્ટાઈલ મેળવનાર ૧૨ વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તરણીય થયા હતા જેમાં પરીખ વ્રજાંગ ૯૯.૫૦ પી.આર , દીપ પટેલ ૯૯.૩૬ પી.આર અને નીલ સુત્તરીયા ૯૮.૯૫ પી.આર સાથે પાસ થયા હતા. 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: