આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અવસાન નોંધ / બેસણું – મંજૂલાબેન અરવિંદલાલ ગાભાવાળા


મંજુલાબેન અરવિંદલાલ ગાભાવાળાનું

manjulaben

તા.૨૮.૩.૨૦૧૬ને સોમવારના રોજ નિધન થયેલ છે.

સદગતનું બેસણું તા.૨૯.૩.૨૦૧૬ને મંગળવારના રોજ

બપોરે ૩ થી ૪.૩૦ કલાકે

સ્થળ : નાશિકવાળા ભુવન, ઓડ બજાર ઉમરેઠ ખાતે રાખેલ છે.

સતીષભાઈ અરવિંદલાલ ગાભાવાળા  

 નયનભાઈ અરવિંદલાલ ગાભાવાળા
રજનીનગર સોસાયટી – ઉમરેઠ

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: