આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

એક્સાઈઝ ડ્યુટીના વિરોધમાં.. ઉમરેઠ ચોકસી મહાજન દ્વારા રક્તદાન શિબિર યોજાયો.


20160317042143

સરકાર ભલે એક્સાઈઝ ડ્યુટી નાખી અમારું લોહી પીવે અમે તો રક્તદાન કરી સકારાત્મક રીતે સરકારના કડક નિયમોનો વિરોધ કરીશું તેમ કહેતા ઉમરેઠ ચોકસી મહાજનના વહેપારીઓએ આજે ઉમરેઠ ચોકસી બજારમાં આવેલ દશા ખડાયતાની વાડી ખાતે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કર્યું હતું. આ સમયે ચોકસી મહાજનના સભ્યો સહીત નગરજનોએ રક્તદાન કર્યું હતુ જેમાં ૩૫ યુનિટ એકઠા થયા હતા જ્યારે અન્ય ૧૫ રક્તદાતાઓનું સ્વાસ્થય ઠીક ન હોવાનું જણાવી તેઓને રક્તદાન ન કરવા સલાહ આપવામાં આવી હતી. આમ ચોકસી મહાજન દ્વારા આજોજીત રક્તદાન શિબિરને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: