આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના પ્રથમ ભટ્ટએ ૮૦૦૦ ફુટ ઉંચે થી સ્કાઈ ડાઈવીંગ કર્યું.


sky01.pngમૂળ ઉમરેઠની ભટ્ટવાળી પોળના હાલ અમદાવાદ મણિનગર ખાતે રહેતા ભદ્રેશભાઈ અને દિપ્તિબેન ભટ્ટના પુત્ર પ્રથમ ભટ્ટે તાજેતરમાં મહેસાના ખાતે ૮૦૦૦ ફુટ્ટ ઉંચે થી સ્કાઈ ડાઈવીંગ કરવાની સિધ્ધી હાંસલ કરી હતી.ઉલ્લેખનીય છે કે મહેસાનામાં ખાનગી સંસ્થા દ્વારા નિયત ફી લઈ સ્કાઈ ડાઈવીંગની ટ્રેનિંગ આપી સ્કાઈવ ડાઈવીંગ કરવા પ્લોટફોર્મ સહીત અન્ય સુવિધા પુરી પાડવામાં આવે છે, જેનો લાભ સ્કાઈ ડાઈવીંગ ક્ષેત્રે રસ ધરાવતા લોકો લઈ રહ્યા છે, ત્યારે મૂળ ઉમરેઠના પ્રથમ ભટ્ટે સદર સંસ્થાના માધ્યમ થી ૮૦૦૦ ફુટ ઉંચે થી સ્કાઈ ડાઈવીંગ કરવાની સિધ્ધિ હાસલ કરી હતી જે બદલ આસી.કલેકટર અરૂણબાબુ ધ્વારા તેઓને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રથમ ભટ્ટ હાલમાં અમદાવાદ ખાતે ગ્રાફીક્સ ડીઝાઈનર તરીકે એક ખાનગી દૈનિક પત્રમાં કાર્યરત છે.

One response to “ઉમરેઠના પ્રથમ ભટ્ટએ ૮૦૦૦ ફુટ ઉંચે થી સ્કાઈ ડાઈવીંગ કર્યું.

  1. Nikhil Dave March 15, 2016 at 2:16 pm

    Nice initiative

    Liked by 1 person

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: