આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ભજન સંધ્યા – સ્વ. મીનલબેન ભાવેશકુમાર શાહના સ્મરણાર્થે – #Umreth


સ્વ. મીનલબેન ભાવેશકુમાર શાહના સ્મરણાર્થે

તા.૧૪.૩.૨૦૧૬ને સોમવાર ના રોજ ભજન સંધ્યા રાખેલ છે.
સ્થળ – નાસીકવાળા ભુવન, ઓડ બજાર – ઉમરેઠ
સમય – સાંજે ૮ કલાકે

બિપીનચંન્દ્ર નટવરલાલ શાહ પરિવાર
ભાવેશ શાહ – દર્શન શાહ – ઉમરેઠ

Advertisements

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: