આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ જગમોહનરાયજી મંદિરમાં મૂર્તિ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની ઉજવણી.


ઉમરેઠની ત્રણપોળ ખાતે આવેલ શ્રી જગમોહનરાયજી મંદિરનું ઉમરેઠ ખડાયતા જ્ઞાતિના અગ્રણી જયંતિલાલ કાચવાળા દ્વારા નવનિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતુ જેથી મંદિરમાં પૂનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની ઉજવણી તા.૬.૩.૨૦૧૬ને રવિવારના રોજ યોજાશે તેમ મંદિરના કાર્યકરોએ જણાવ્યું હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: