આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ મામલતદાર કચેરી ખાતે સ્માર્ટકાર્ડ સ્વરૂપે ચુંટણીકાર્ડનું વિતરણ શરૂ કરાયું.


ઉમરેઠ મામલતદાર કચેરી ખાતે ના.મામલતદાર મનીષભાઈ ભોઈના હસ્તે મતદાર વિરલ મિસ્ત્રીને નવું ચુંટણીકાર્ડ સ્માર્ટકાર્ડ સ્વરૂપે સુપ્રત કરવામાં આવ્યું હતું

ઉમરેઠ મામલતદાર કચેરી ખાતે ના.મામલતદાર મનીષભાઈ ભોઈના હસ્તે મતદાર વિરલ મિસ્ત્રીને નવું ચુંટણીકાર્ડ સ્માર્ટકાર્ડ સ્વરૂપે સુપ્રત કરવામાં આવ્યું હતું

  • જૂના ચુંટણીકાર્ડના બદલે નવું સ્માર્ટકાર્ડ સ્વરૂપે ચુંટણીકાર્ડ મેળવવા મતદારે રૂ.૩૦ ચુકવવા પડશે.

ચુંટણી પંચ દ્વારા જૂના ચુંટંણીકાર્ડ ના બદલામાં નવા આધુનિક ચુંટણીકાર્ડ તરીકે સ્માર્ટકાર્ડ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી,ત્યારે ઉમરેઠ તાલુકા મામલતદાર સી.વી.પટેલના માર્ગદર્શન અને સુચના હેઠળ ઉમરેઠ મામલતદાર કચેરી ખાતે આજ થી ચુંટણીકાર્ડના બદલામાં નવું સ્માર્ટકાર્ડ આપવાની કાર્યવાહીનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે જૂના ચુંટણીકાર્ડના બદલામાં નવું આધુનિક ચુંટણીકાર્ડ સ્માર્ટકાર્ડ સ્વરૂપે મળશે,જે જૂના ચુંટણીકાર્ડની સરખામણીમાં આકર્ષક હશે અને મતદારનો ફોટો સહીતની અન્ય વિગતો વ્યવસ્થીત રીતે દેખાશે. ઉમરેઠ મામલતદાર કચેરી ખાતે વિરલ મિસ્ત્રી નામના મતદારને નવું આધુનિક ચુંટણીકાર્ડના બદલે પહેલું “સ્માર્ટકાર્ડ” ઓપરેટર ચિરાગ કટારીયા દ્વારા ઈશ્યું કરવામાં આવ્યું હતું,જે નાયબ મામલતદાર મનીષભાઈ ભોઈના હસ્તે તેઓને સુપ્રત કરવામાં આવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉમરેઠ મામલતદાર કચેરી ખાતે રજાના દિવસ સિવાય મામલતદાર કચેરીના કામકાજના સમયમાં મતદારો પોતાના સ્માર્ટકાર્ડ મેળવી શકશે. ઉમરેઠ તાલુકામાં ચુંટણીકાર્ડના બદલામાં નવા સ્માર્ટકાર્ડના વિતરણ માટે કેન્દ્ર ખુલતા મતદારોમાં આનંદની લાગણી વ્યાપી છે.

નવું સ્માર્ટકાર્ડ કેવી રીતે મળશે..?

ચુંટણીકાર્ડના બદલે નવું સ્માર્ટકાર્ડ મેળવવા માટે મતદારે પોતાનું ઓરીજીનલ ચુંટણીકાર્ડ મામલતદાર કચેરીમાં જમા કરાવવાનું રહેશે, જેના બદલામાં રૂ.૩૦ ચુકવીની નવું આધુનીક ચુંટણી કાર્ડ “સ્માર્ટકાર્ડ” સ્વરૂપે મતદારને તુરંત મળી જશે.

ચુંટણીકાર્ડમાં સુધારા પણ થઈ શકશે.

ના.મામલતદાર મનીષભાઈ ભોઈએ જણાવ્યું હતુ કે, જૂના ચુંટણીકાર્ડમાં ભૂલ હશે તે સ્થિતિમાં મતદારે નિયત ફી ભરી ૮-ક નું ફોર્મ અને જૂનું ચુંટણીકાર્ડ મામલતદાર કચેરીમાં જમા કરાવવાનું રહેશે, ત્યાર બાદ લગભગ પાંચ-સાત દિવસમાં મતદારને નવું ચુંટણીકાર્ડ “સ્માર્ટકાર્ડ” સ્વરૂપે મળશે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: