આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠમાં રાષ્ટ્રીય મતદાર દિવસની ઉજવણી.


best_blo

ઉમરેઠ નગરપાલિકાના ટાઉનહોલ ખાતે મામલતદાર કચેરી દ્વારા રાષ્ટ્રીય મતદાર દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ. સદર શિબિરમાં જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી આર.ટી.ઝાલા તેમજ ઉમરેઠ તાલુકા મામલતદાર સી.વી.પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રાસંગીક સંબોધન કરતા પુરવઠા અધિકારી આર.ટી.ઝાલાએ જણાવ્યું હતુ કે, મતદારોએ મતદાનના પોતાના મૂળભૂત હક્કનો અવશ્ય ઉયયોગ કરવો જોઈયે. તેઓએ ઉપસ્થીત લોકોને મતદાન કરવા માટે પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી હતી. સદર શિબિરમાં નવા પ્લાસ્ટીકના ચુટણી કાર્ડ તેમજ ચુંટણીપંચ દ્વારા પ્રાપ્ત બેઝનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રેષ્ઠ બી.એલ.ઓ તરીકે નિતિનભાઈ સુથારને સન્માનીત કરવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન ઉમરેઠ મામલતદાર કચેરીના ના.મામલતદાર મનીષભી ભોઈએ કર્યું હતું. 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: