આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ નગરપાલિકામાં કાયમી ચીફ ઓફિસરની નિમણુક કરવા રજૂઆત.


હંગામી ચીફ ઓફિસરને કારણે પ્રજાના કામો ટલ્લે ચઢે છે. ઉમરેઠ નગરપાલિકામાં છેલ્લા કેટલાય સમય થી કાયમી ચીફ ઓફિસર ન હોવાને કારણે પ્રજાજનોના કામ ટલ્લે ચઢે છે. અઠવાડિયામાં બે-ત્રણ દિવસ પાલિકામાં હાજર રહેતા હંગામી ચીફ ઓફિસર પર કામનું ભારણ પણ વધારે હોવાથી તેઓ પણ પોતાના પદને યોગ્ય ન્યાય આપી શકતા નથી. આ અંગે ઉમરેઠ શહેર કોગ્રેસ પ્રમુખ શૈલેષભાઈ પટેલે શહેરી વિકાસ મંત્રી નિતિનભાઈ પટેલને પત્ર લખી ઉમરેઠ ખાતે કાયમી ચીફ ઓફિસર ની નિમણુક કરવા માટે રજૂઆત કરી હતી.

તેઓએ જણાવ્યું હતુ કે ઉમરેઠ નગરપાલિકામાં છેલ્લા કેટલાય સમય થી કાયમી ચીફ ઓફિસર નથી, આ અંગે જિલ્લા કક્ષાએ પણ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી પરંતુ હજૂ પરિણાત્મક પગલા ભરવામાં આવ્યા નથી. તેઓએ ઉમેર્યું હતુ કે નગરપાલિકામાં કાયમી ચીફ ઓફિસરની નિમણુક કરવામાં આવશે તો પ્રજાલક્ષી કામનો સત્વરે નિકાલ આવશે અને ગામનો વિકાસ પણ ઝડપી થશે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: