આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ પોલીસ દ્વારા ટ્રાફિક સપ્તાહની ઉજવણી.


psi

આજે ઉમરેઠ ઓડ ચોકડી ખાતે ઉમરેઠ પોલીસ દ્વારા ટ્રાફિક સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ટ્રાફિક સપ્તાહની ઉજવણીના ભાગરૂપે ઓડ ચોકડી વિસ્તાર માંથી પસાર થતા વિવિધ વાહન ચાલકોને ટ્રાફિકના નિયમો અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું તેમજ ટ્રાફિકના નિયમો નું પાલન કરવા માટે તેઓને સમજાવવામાં આવ્યા હતાઆ સમયે ટ્રાફિકના નિયમોની અનદેખી કરી કેવી રીતે અકસ્માત સર્જાય છે તે અંગે લોકોને જાગૃત કરી ઉમરેઠ પોલીસે વાહન ચાલકોને માર્ગ દર્શન પૂરુ પાડ્યું હતું. આ સમયે ઉમરેઠ પોલીસ સ્ટેશનના પી.એસ.આઈ જે.એન.ગઢવી, ટી.જે.દેસાઈ સહીત ટ્રાફિક શાખાના ભાનુભાઈ ઠાકોર અને પોલીસ કર્મીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: