આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ નગરપાલિકાના પ્રમુખ ઉપ-પ્રમુખની વરણી


pramukh-up-pramukhchargeઉમરેઠ નગરપાલિકાના પ્રમુખ તથા ઉપ-પ્રમુખની વરણી આજે ઉમરેઠ નગરપાલિકાના સભાખંડમાં બપોરે બાર કલાકે જમીન સુધારણા ના.કલેક્ટર બી.એસ.બારડના ચુંટણી અધિકારી પદે કરવામાં આવી હતી. ભાજપને ઉમરેઠમાં સ્પષ્ટ બહુમતિ મળતા પક્ષ દ્વારા જીતેલા તમામ ઉમેદવાર ને વ્હીપ આપવામાં આવ્યો હતો. જયપ્રકાશભાઈ શાહ દ્વારા પ્રમુખ પદ માટે સંગીતાબેન પ્રકાશભાઈ પટેલની દરખાસ્ત મુકવામાં આવી હતી જેને ગૌરાંગભાઈ શાહએ ટેકો આપ્યો હતો. જ્યારે ઉપ પ્રમુખ પદે જરીનાબેન ચૌહાનના નામની દરખાસ્ત ઈમ્તિયાઝભાઈ શેખે કરી હતી જેઓને કનુભાઈ શાહએ ટેકો જાહેર કર્યો હતો. પ્રમુખની ચુંટણીમાં પ્રમુખ પદે સંગીતાબેન પ્રકાશભાઈ પટેલ તેમજ ઉપ-પ્રમુખ પદે જરીનાબેન મૈયુદ્દીન ચૌહાણ જાહેર કરાયા હતા. આ ઉપરાંત સ્ટેન્ડીંગ કમિટીના ચેરમેન પદે અરવિંદભાઈ પટેલ, દંડક તરીકે કનુભાઈ શાહ, શાશક પક્ષના નેતા તરીકે હર્ષ શેહેરાવાલાની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.કમુર્તા શરૂ થવાના હોવાને કારણે આજે જ ઉમરેઠ નગરપાલિકાના પ્રમુખ પદનો કારભાર સંગીતાબેન પટેલે શંભાળી લીધો હતો.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: