આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ દેના બેન્કનું એ.ટી.એમ બંધ રહેતા ગાહકોને પરેશાની.


એક તરફ ખાનગી બેંકો દિવસે દિવસે પોતાની ગ્રાહકલક્ષી સેવામાં વધારો કરી રહી છે. ગ્રાહકોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે વિવિધ વ્યવસ્થાઓ કરી ગ્રાહક બેંક ટ્રાન્જેક્શન સરળ રીતે કરી શકે તે માટે પગલા ભરે છે. બીજી બાજૂ પરિસ્થિતિ થી વિપરીત સરકારી બેંક ગ્રાહક પ્રત્યે દુરલક્ષ રાખી પોતાની સેવાઓ પાંગળી કરી રહી હોય તેમ લાગે છે. ઉમરેઠના પંચવટી વિસ્તારમાં આવેલ દેના બેંકના ગ્રાહકો પણ બેન્કની એ.ટી.એમ સર્વીસ થી હેરાન થઈ ગયા છે. એ.ટી.એમ બેંકની બહાર હોવા છતા ગ્રાહકોએ પૈસા ઉપાડવા બેંકમાં લાંબી લાઈનમાં ઉભા રહેવું પડે છે કાંતો અન્ય બેન્કના એ.ટી.એમ સેન્ટરનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. પ્રવર્તમાન સમયમાં એ.ટી.એમ અનિવાર્ય બની ગયું છે. પૈસા ઉપાડવા માટે તમામ બેંક પોતાની શાખા બહાર એ.ટી.એમ મશીન રાખે છે. પરંતુ એ.ટી.એમ મશીન વ્યવસ્થિત કામ ન કરતા ગ્રાહકો મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. વધુમાં ઉમરેઠના નિશીત શાહએ જણાવ્યું હતુ કે ઉમરેઠના પંચવટી વિસ્તારમાં માત્ર દેના બેન્કનું એક એ.ટી.એમ મશીન શાખા બહાર મુકવામાં આવેલ છે. જે મહિનામાં લગભગ ૧૫ દિવસ સુધી બંધ હાલતમાં રહે છે. જ્યારે એ.ટી.એમ ચાલુ હોય ત્યારે પણ માત્ર બેન્કના કામકાજના સમયે જ એ.ટી.એમ ચાલુ રાખવામાં આવે છે જેથી રાત્રીના સમયે પૈસા ઉપાડવા માટે ગ્રાહકોએ અન્ય બેંકના એ.ટી.એમનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. કેટલીયવાર દેના બેંકના એ.ટી.એમમાં ટ્રાન્જેક્શન ફેલ થતુ હોવાની પણ ગ્રાહકો ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. ત્યારે ગ્રાહકોના હિતમાં દેના બેંક નગરના પંચવટી વિસ્તારનું એ.ટી.એમ મશીન નિયમિત કાર્યરત કરે તેવી લોકમાંગ થઈ રહી છે.

5 X 3 = 1 OPY FLAX

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: