આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર – ૧ ના ઉમેદવારની યાદી


અ.નં.

ઉમેદવારનું નામ

પક્ષ

કમળાબેન રમણભાઈ પટેલ

એન.સી.પી

જગદીશભાઈ મોહનલાલ રાણા

એન.સી.પી

નીતાબેન રજનીકાન્ત પટેલ

બી.જે.પી

પ્રકાશભાઈ કાભાઈભાઈ પટેલ

એન.સી.પી

બિજલબેન ભાવિનભાઈ પટેલ

એન.સી.પી

મેહૂલ વિનુભાઈ પટેલ

બી.જે.પી

શારદાબેન રમેશભાઈ પટેલ

બી.જે.પી

શૈલેષકુમાર ગુલાબસિંહ બારોટ

બી.જે.પી

પ્રવિણભાઈ આર.પટેલ

નવીન ભારત નિર્માણ મંચ

૧૦

મહેશ નરસિંહભાઈ ઠાકોર

નવીન ભારત નિર્માણ મંચ

૧૧

રીમાબેન દિપકભાઈ પટેલ

નવીન ભારત નિર્માણ મંચ

૧૨

હીનાબેન શૈલેષભાઈ પટેલ

નવીન ભારત નિર્માણ મંચ

Advertisements

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: